Ambulance pro degenerativní onemocnění bílé hmoty

Ambulance pro degenerativní onemocnění bílé hmoty

V roce 2019 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví finančním příspěvkem projekt zaměřený na zvýšení povědomí o činnosti Ambulance pro degenerativní onemocnění bílé hmoty.

Cílem projektu je zajištění včasné a správné diagnózy degenerativních onemocnění bílé hmoty, zvýšení povědomí o činnosti Ambulance pro degenerativní onemocnění bílé hmoty, edukace o této skupině onemocnění mezi laickou i odbornou veřejností a zlepšení koordinace péče o pacienty v rámci této ambulance.

Projekt je určen jak pro odbornou veřejnost, tak pro pacienty a jejich rodinné příslušníky.

 

Pošlete to dál: