Archiv rubriky: Novinky

Očkování proti Covid-19 a pacienti se vzácným neurologickým onemocněním

Období roku 2020 a 2021 bylo výrazně poznamenané pandemií Covid-19.

Vanishing white matter disease

Nemoc byla poprvé popsaná v roce 1997 (van der Knaap). Představuje jednu z nejčastějších leukoencefalopatií u dětí, může ale postihovat široké věkové spektrum. Věk začátku onemocnění je přitom v nepřímé korelaci s tíží postižení.

POLR3 asociované leukodystrofie

4H syndrom (OMIM 607694) je synonymem POLR3 asociovaných leukodystrofií. Řadí se mezi hypomyelinizační leukodystrofie. Zkratka v názvu odkazuje na hlavní klinické příznaky.

Ambulance pro degenerativní onemocnění bílé hmoty

V roce 2019 podpořilo Ministerstvo zdravotnictví finančním příspěvkem projekt zaměřený na zvýšení povědomí o činnosti Ambulance pro degenerativní onemocnění bílé hmoty.