Očkování proti Covid-19 a pacienti se vzácným neurologickým onemocněním

Očkování proti Covid-19 a pacienti se vzácným neurologickým onemocněním

Období roku 2020 a 2021 bylo výrazně poznamenané pandemií Covid-19.

Aktuálně dostupná vakcinace dává naději na zvládnutí situace, ale zároveň očkování vyvolává i určité otázky o vhodnosti podání u pacientů s vzácnými nemoci. ERN pro vzácná neurologická onemocnění vydala stanovisko k očkování pacientů s tímto typem onemocnění. Obecně očkování doporučuje s výjimkou kontraindikace podání mRNA vakcín pacientům s Aicardi-Goutières syndromem.

Otázku očkování proti COVID 19 je vhodné u každého pacienta hodnotit individuálně s přihlédnutím k celkovému klinickému stavu.

 

Pošlete to dál: