POLR3 asociované leukodystrofie

POLR3 asociované leukodystrofie

4H syndrom (OMIM 607694) je synonymem POLR3 asociovaných leukodystrofií. Řadí se mezi hypomyelinizační leukodystrofie. Zkratka v názvu odkazuje na hlavní klinické příznaky.

Patří mezi ně  hypomyelinizace bílé hmoty mozkové, hypodoncie neboli snížený počet zubů (s dalšími atypiemi vývoje chrupu jako neonatální zuby, opožděná erupce dentice s nejdřívěji se prořezávajícími moláry) a hypogonadotropní hypogonadismus.

U pacientů je rovněž častý výskyt myopie a malý vzrůst na podkladě hyposekrece růstového hormonu. Vzhledem k variabilitě vyjádření příznaků a k faktu, že se jedná spíše o skupinu onemocnění než uniformní syndrom je název  POLR3 asociované leukodystrofie výstižnější. První pacienti byli diagnostikováni v roce 2005.

Kauzální mutace postihují gen pro A nebo B podjednotku RNA polymerázy III (POLR3A na chromozomu 10 resp. POLR3B na chromozomu 12). Pozdější rozvoj symptomatologie, ale závažnější průběh s rychlejší progresí vídáme u nositelů POLR3A mutace, která je méně četná.

Dědičnost je v obou případech autozomálně recesivní. Kauzální terapie v současné době k dispozici není. Stanovení diagnózy je přínosné zejména pro možnost terapeutického ovlivnění hypogonadotropního hypogonadismu nebo nedostatečné sekrece růstového hormonu.

 

 

Pošlete to dál: